Cộng đồng du lịch chung tay kêu gọi bảo vệ môi trường biển

Từ ngày 22 đến 24-12 tới, Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022 sẽ diễn ra thành phố Hội An. Sự kiện sẽ có nhiều hoạt động để kêu gọi mọi người cùng chung tay giảm và tái chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển cũng như phát triển […]