Saigon Times tôn vinh 40 doanh nghiệp vì cộng đồng

Sáng 30-11, ấn bản online tiếng Anh The Saigon Times thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) đã tổ chức Lễ tôn vinh các doanh nghiệp tham gia Chương trình Saigon Times CSR 2022 tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn, Quận 1, TPHCM. Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình đã vinh danh và trao giấy chứng nhận cho 40 doanh nghiệp đã thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) thiết thực, hiệu quả, nổi bật.

Minh Khoa – Kim Ngân – Thế Kỳ