Phát triển thương hiệu doanh nghiệp không chỉ là tạo ra sản phẩm tốt

Sáng 12-10, tọa đàm “Thương hiệu Vàng TPHCM” đã diễn ra tại hội trường Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Tại tọa đàm, ông Phạm Phú Ngọc Trai – người sáng lập và Chủ tịch GIBC đã trình bày tham luận “Bản sắc thương hiệu – làm cách nào để sắc sảo một độc bản?”

Dũng Vũ