Hội thảo “Làm gì để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp?”

Trên Tạp chí Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 14-7-2022, bài viết “Làm nông hiện đại thì nông dân phải có tri thức” của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã đặt ra một vấn đề có tính chất căn bản cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là vấn đề được nêu ra trong Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Với người nông dân, vấn đề có tri thức để làm nông không mới. Ngay từ xa xưa, người nông dân đã biết “nhìn trời, nhìn đất” và dựa vào kinh nghiệm được truyền lại để canh tác sao cho đạt được mùa bội thu. Sau này, đội ngũ các kỹ sư nông nghiệp, mạng lưới khuyến nông cũng đã giúp cung cấp không ít kiến thức canh tác cho nông dân.

Làm gì để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp? Nguồn: ST

Tuy nhiên, những “tri thức” chỉ mới giúp được những người nông dân có được những vụ mùa thu hoạch thành công về sản lượng (yếu tố thích hợp với một nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp. Nhưng hầu hết những “tri thức” này chưa đủ để giúp những người nông dân đảm bảo đầu ra cho nông sản hàng hoá với giá cả hợp lý để người nông dân có thể có cuộc sống sung túc hơn. Đây là loại “tri thức” mà người làm nông hiện đại ngày nay cần phải có nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ.

Hội thảo “Làm gì để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp?” dưới sự phối hợp giữa Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Trường Đại học Cần Thơ sẽ cung cấp và làm rõ những vấn đề sau:

  • Xác định rõ các loại “tri thức” mà người nông dân cần có trong bối cảnh thị trường hiện nay
  • Cung cấp những kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nguồn thông tin, tri thức và cơ chế, chính sách nào để có thể tìm kiếm nguồn thông tin, tri thức đó.
  • Cơ chế, chính sách nào để có thể phổ cập các kiến thức, tri thức đó đến với những người nông dân.

*Thông tin về Hội thảo “Làm gì để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp?”

Thời gian diễn ra: Chiều thứ sáu, ngày 30-09-2022

Địa điểm: Hội trường Nhà Điều hành – Trường Đại học Cần Thơ

Ban Đối ngoại và Phát triển thương hiệu.