Diễn đàn Kinh tế xanh 2022: Thích ứng và Phát triển hậu đại dịch

Kinh tế xanh, chúng ta đang ở đâu?

(KTSG Online) – Với 3 chủ đề: Kinh tế xanh, chúng ta đang ở đâu?; Sản xuất xanh, lựa chọn để thay đổi; và Sống xanh – Tiêu dùng xanh, diễn đàn Kinh tế xanh 2022, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 22-4 đã gợi mở ra nhiều hướng đi mới về chiến lược phát triển kinh tế xanh trong bối cảnh nền kinh tế đang tìm cách thích ứng với Covid-19 và đưa ra kế hoạch tái cơ cấu để phục hồi sản xuất kinh doanh.